Privacy beleid

Esther van Heijningen is de eigenaar van de website www.heyesther.nl. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina kunt u alle privacy voorwaarden, die heyesther hanteert, nog eens nalezen.

Privacy

Heyesther is zich bewust van jouw vertrouwen. Bij heyesther wordt er dan ook op een verantwoordelijke manier met jouw privacy omgegaan. Op deze pagina wordt uitgelegd welke gegevens er worden verzameld als je deze website gebruikt. Dit privacy beleid is van toepassing op de website van heyesther. Door gebruik te maken van deze website wordt dit privacy beleid geaccepteerd. 

Contactgegevens:

https://www.heyesther.nl

Ruinerbrink 215, 7812RE, Emmen

Esther van Heijningen is de Functionaris Gegevensbescherming van heyesther. Zij is te bereiken via info@heyesther.nl

Jouw gegevens bij heyesther

Heyesther respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Heyesther verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

Persoonsgegevens die heyesther verwerkt

heyesther verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die heyesther verwerkt

Heyesther heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heyesther.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag, verwerkt heyesther persoonsgegevens

heyesther verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd.
 • Zodat je een reactie achter kunt laten onder een blogpost op deze website.
 • Om contact te kunnen opnemen met ons via e-mail.
 • Zodat er contact met jou kan worden opgenomen indien nodig (Winactie).
 • heyesther analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • heyesther volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

heyesther neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van heyesther) tussen zit. heyesther gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Windows 10
 • WordPress
 • Thema Divi
 • Vimexx hosting
 • Google analytics

Bewaren

Heyesther bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Hieronder volgt een overzicht van verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden:

E-mail

Wanneer je je email adres op de website achterlaat, meld je je aan voor meldingen van een nieuwe blogpost. In deze gevallen krijg je eerst een mailtje met een bevestigingslink. Pas wanneer je hierop klinkt word je toegevoegd aan deze blog alert e-mail. Wanneer je hier niet op klikt, krijg je geen verdere e-mails meer van heyesther. Wanneer je bent ingeschreven voor de blog alert e-mail en geen e-mail meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kunt ook een mail schrijven naar heyesther. Je wordt dan direct uit het bestand verwijderd en je e-mail adres zal niet worden bewaard.

Reacties onder berichten

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen en eventueel de link van je website, als je die ook achterlaat. Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je ons ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.

Communicatie

Wanneer je het contactformulier invult, of een mail stuurt naar info@heyesther.nl, worden je naam en e-mail adres (en eventuele website) bewaard. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden niet bewaard, zodra de mail is afgehandeld verwijderen wij het.

Website bezoek

Op de website van heyesther worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. heyesther gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt. Ook kan bij misbruik van de website de toegang van bezoekers worden ontzegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

heyesther deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. heyesther blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt heyesther uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Omdat deze website gehost is bij WordPress is er automatisch een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een goede beveiliging van uw (en onze) gegevens. Naast WordPress blijven wij ook verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Daarnaast verstrekt heyesther jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het meedoen aan een winactie en een bedrijf jouw gegevens nodig heeft om bijvoorbeeld een gewonnen prijs op te sturen.
 • Dit Domein is gehost bij Vimexx. Hier is automatisch een bewerkersovereenkomst mee afgesloten, om te zorgen voor een goede beveiliging van gegevens. Naast Vimexx blijven wij ook verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Heyesther maakt gebruik van de service van Google, waaronder Google analytics en Google adsense. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor een goede beveiliging van gegevens. Naast Google blijven wij ook verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Heyesther maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonlijke data en zijn volkomen anoniem. Heyesther gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. heyesther gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door heyesther en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heyesther.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. heyesther wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

heyesther neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heyesther.nl.

Heyesther heeft de volgende maatregelen genomen om gegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Er zit beveiliging op deze website om deze te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.
 • Onze hosting bij WordPress en Vimexx heeft ook de opdracht gekregen om onze site te beschermen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen en feedback kunt u een email zenden aan info@heyesther.nl.

Versie 0.3 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contact

info@heyesther.nl