Privacy beleid

Esther van Heijningen is de eigenaar van de website www.heyesther.nl. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina kunt u alle privacy voorwaarden, die heyesther hanteert, nog eens nalezen. 

Privacy

Heyesther is zich bewust van jouw vertrouwen. Bij heyesther wordt er dan ook op een verantwoordelijke manier met jouw privacy omgegaan. Op deze pagina wordt uitgelegd welke gegevens er worden verzameld als je deze website gebruikt. Dit privacy beleid is van toepassing op de website van heyesther. Heyesther is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website wordt dit privacy beleid geaccepteerd.

Contactgegevens:

http://www.heyesther.nl

Ruinerbrink 215, 7812 RE, Emmen.

0614190541

Esther van Heijningen is de Functionaris Gegevensbescherming van heyesther. Zij is te bereiken via info@heyesther.nl.

Jouw gegevens op heyesther

Heyesther respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden gedeeld. Heyesther verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

heyesther verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heyesther.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

E-mail

Wanneer je je email adres op de website achterlaat meld je je aan voor meldingen van nieuwe blogpost. In deze gevallen krijg je eerst een mailtje met een bevestigingslink. Pas wanneer je hierop klinkt word je toegevoegd aan deze blog alert e-mail. Wanneer je hier niet op klikt krijg je geen verdere e-mails meer van heyesther. Wanneer je bent ingeschreven voor de blog alert e-mail en geen e-mail meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kunt ook een mail schrijven naar heyesther. Je wordt dan direct uit het bestand verwijderd en je e-mail adres zal niet worden bewaard.

Communicatie

Wanneer je het contactformulier invult, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Websitebezoek

Op de website van heyesther worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. heyesther gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt. Ook kan bij misbruik van de website de toegang van bezoekers worden ontzegd.

Bewaren en verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

heyesther verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– heyesther analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– heyesther volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

heyesther neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van heyesther) tussen zit. heyesther gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heyesther bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

heyesther bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Delen van persoonsgegevens met derden

heyesther deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. heyesther blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt heyesther uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies

Heyesther maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonlijke data en zijn volkomen anoniem. Je kunt ze verwijderen als je dat wilt. Lees hierover meer op de cookie pagina.

heyesther gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. heyesther gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met heyesther op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door heyesther en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heyesther.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. heyesther wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback

Indien je vragen hebt over het privacy beleid op heyesther dan kun je mij altijd mailen. info@heyesther.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

heyesther neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heyesther.nl

Versie 0.2 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 februari 2018.

Contact

info@heyesther.nl